Pres Bakım Faliyetleri Nelerdir?

Pres Bakım

Planlı Pres Bakım fabrikalar için ne derece önemli olduğunu daha önce de vurgulamıştık. Pres bakım fabrikalarda gelecekte yaşanabilecek makine duruşlarını engelleyebileceğini ve üretim prosesinin aksamasını engelleyebileceğini vurgulamıştık.

Üç Farklı Planlı Pres Bakım Yöntemi

Bu makalemizde planlı bakımın farklı yöntemlerine değineceğiz. Pres Bakım esasında tek bir başlık gibi görünse de planlı bakım aslında üç başlık altında incelenmektedir. Bunlar sırasıyla şöyle ifade edilebilirler:

– Periyodik Bakım
– Kestirimci Bakım
– Önleyici Bakım

Periyodik Bakım Nedir?
Periyodik Bakım, ekipman ömrünün uzatılması ve plansız duruşlarını hedefleyen, fabrika ve ekipmanlar için gerçekleştirilen planlı bakım türüdür.

Periyodik Bakım yönteminde, arızaların çıkması beklenmemekte, sistem için daha önce gerçekleştirilmiş olan periyodik bakım neticesinde olası arızaların önüne geçilebilmektedir.

Bakım Ekibinin Deneyimi Önemli
Bakım ekibinin de bu konudaki deneyimi önemlidir. Makinelerin geçmişteki performans durumları ve çalışma şartları da göz önüne alındığında, makinenin hangi zaman aralıklarında durdurularak bakıma alınacağı belirlenmiştir. Aynı şekilde denetime tabi tutularak da bakıma alınan makinelerde hangi parçaların değiştirileceği de belirlenir ve bu parçalar stokta hazır olarak bulundurulurlar.

Kestirimci Bakım Nedir?
Kestirimci Bakım, malzemelerin veya hareketli sistemlerin fiziksel özellikleri ile işlevlerinin gerektirdiği durumlara göre, belirli ölçme ve değerlendirme tekniklerine göre yapılan, arıza oluşumunu engelleyen öngörüye dayalı bir bakım yöntemidir.

Kestirimci Bakımda İzleme Önemlidir
Kestirimci bakımda, işletmede yer alan makinalar belli noktalardan izlemeye alınır. Bunun için, bu işe uygun olarak ölçüm cihazları kullanılır. Belirli zaman aralıklarında alınan ölçüm sonuçları değerlendirmeye tabi tutulur. Elde edilen ölçüm değerlerinin eğilimi incelenerek, sistemde oluşabilecek arızalar makine iyi durumda iken bile önceden tespit edilir.

Kestirimci Bakım Cihazın Son Durumunu Belirler
Kestirimci Bakım bir cihazın arıza yapmak üzere mi olduğunu ya da durumunun genel olarak hangi safhada olduğunu belirtmek amacıyla teknik bilgilerin analizini sağlar. Problemler daha pahalı ve büyük arızalara dönüşmeden düzeltilirler. Bu yöntem, çalışan sistemi takip ederek olası arızaları tespit ettiği için sistemin gereksiz durmasına ve gereksiz parça değişimlerine engel olmaktadır. Ölçüm değerlerinin eğilimleri analiz edilerek bir planlı bakım programı hazırlanır ve sistem bakıma alınır.

Önleyici Bakım Nedir?
Önleyici Bakım, başlangıç anında makinelerde arızaların ortaya çıkmasını önlemek amacıyla gerçekleştirilen bakım türüdür.

Amaç Arıza Değil Arızayı Önlemek
Önleyici bakımda amaç makinaların arızalarını ortaya çıkarmak değil, başlangıçta arızanın ortaya çıkmasını önlemektir. Burada, tasarımda, yağlama sisteminde ve işletme şartlarında yapılacak değişiklikler ile arıza sebepleri ortadan kaldırılabilir.

 

Bu Konuyla Alakalı Destek Almak İçin Bizim İle İletişime Geçebilirsiniz

Bu Konuyla Alakalı Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçin

×